พืชผักสวนครัวและผลไม้ต่างๆ

พลังงานในพืชผักสวนครัวต่างๆ

อาหารปริมาณปริมาณแคลอรี่ (kcal)
กระเจี๊ยบเปรี้ยว (ใบ)100 g.48
กระเจี๊ยบมอญ (ฝักอ่อน)100 g.26
กระชาย100 g.54
กระโดน(โดน),ยอด100 g.96
กระถิน (ยอดอ่อน)100 g.77
กระทือขาว100 g.17
กระทือแดง100 g.18
กรุงเขมา (น้ำคั้นจากใบ)100 g.3
กรุงเขมา (ใบ)100 g.95
กะทกรก (ยอด)100 g.66
กะเพราแดง (ใบ)100 g.46
กะหล่ำ (ดอก)100 g.13
กะหล่ำปลี100 g.16
กุยฉ่าย (ดอก)100 g.32
ขจร,ดอก100 g.78
ขนุน (อ่อน)100 g.49
ขมิ้นขาว100 g.26
ข้าวโพด (อ่อน)100 g.33
ข้าวสาร (ดอก)100 g.39
ข่าอ่อน (หน่อ)100 g.21
ข่าอ่อน (หัว)100 g.24
ขิง (อ่อน)100 g.14
ขิงแก่100 g.28
ขี้เหล็ก (ดอก)100 g.98
ขี้เหล็ก (ยอดและใบอ่อน)100 g.87
คื่นช่าย100 g.23
คูน100 g.12
แค (ดอก)100 g.38
แค (ยอด)100 g.108
แครอท100 g.42
จำปานา100 g.37
จิก (ยอด)100 g.56
ชะพลู (ใบ)100 g.119
ชะมวง (ใบ)100 g.64
ชะอม, ยอด100 g.80
ดอกงิ้วแดง, แห้ง100 g.317
ดอกต้างป่า จ.แพร่100 g.60
ดอกผักกวางตุ้ง100 g.34
ดอกผักอ้วน จ.เชียงใหม่100 g.50
ดอกโสน100 g.54
โด่เด่100 g.70
ต้นกระเทียม100 g.40
ต้นหอม100 g.34
ต้นหอม (ดอก)100 g.20
ตะเกียงกะหล่ำ100 g.36
ตะละปัดฤาษี ตะละปัดใบพาย100 g.17
ตะลิงปลิง (ผล)100 g.11
ตั้งโอ๋(ใบ)100 g.20
ตำลึงใบ (ยอดอ่อน)100 g.39
เตียง (ผล)100 g.64
แตงกวา100 g.15
แตงไทยอ่อน100 g.13
แตงโมอ่อน100 g.12
แตงร้าน100 g.8
ถั่วแขก100 g.31
ถั่วงอก100 g.39
ถั่วงอกหัวโต100 g.79
ถั่วปี (ผักสด)100 g.39
ถั่วฝักยาว100 g.39
ถั่วฝักยาว (แดง)100 g.35
ถั่วพู (ฝักอ่อน)100 g.23
ถั่วไร่100 g.36
ถั่วลันเตา100 g.58
เถาคัน (ผล)100 g.27
ทองหลาง (ใบ)100 g.72
น้ำเต้า (เนื้อ)100 g.10
น้ำเต้า (ผล)100 g.17
น้ำเต้า (ไส้)100 g.10
เนียงนก (ผล)100 g.153
เนียงรอก100 g.88
เนียงหรือชเนียง (ผล)100 g.162
บร็อคโคลี่100 g.33
บวบงู100 g.16
บวบหอม100 g.16
บวบเหลี่ยม100 g.18
บอนส้ม100 g.18
บัวบก (ใบ)100 g.54
บุกเกียง (ยอดอ่อน)100 g.21
บุกงูเหลือม (ยอดอ่อน)100 g.17
ใบเตย100 g.55
ใบเตย (น้ำคั้น)100 g.4
ใบปอ ภาคใต้100 g.77
ใบเปราะ100 g.18
ใบยี่หร่า100 g.56
ใบสะท้อน (น้ำคั้น)100 g.133
ปรงทะเล100 g.64
ประดอง,ผล100 g.350
ผักกวางตุ้ง100 g.14
ผักกวางตุ้ง ไต้หวัน100 g.15
ผักกะเฉด100 g.40
ผักกะโดน100 g.90
ผักกะสัง100 g.13
ผักกะออม100 g.24
ผักกาดขาว100 g.11
ผักกาดเขียว จ.กรุงเทพฯ100 g.17
ผักกาดเขียว จ.เชียงใหม่100 g.26
ผักกาดนกเขา จ.สงขลา100 g.24
ผักกาดหอม100 g.27
ผักกีบม้า100 g.18
ผักกุ่มดอง100 g.108
ผักกูด100 g.25
ผักขาเขียด100 g.16
ผักขี้ขวง100 g.34
ผักขี้ใต้100 g.17
ผักขี้หูด เชียงใหม่100 g.15
ผักแขยง กรุงเทพฯ100 g.31
ผักแขยง อุบลฯ100 g.38
ผักคะน้า100 g.31
ผักจวง100 g.164
ผักจากง100 g.79
ผักจิกนอนวัน100 g.274
ผักจุมปา(กุมปลา)100 g.44
ผักเจียงคา100 g.70
ผักชีฝรั่ง100 g.38
ผักชีล้อม100 g.27
ผักชีลาว100 g.39
ผักเดือยดิน100 g.134
ผักติ้ว100 g.63
ผักเตา100 g.26
ผักบ่อ100 g.15
ผักบุ้งขาว100 g.27
ผักบุ้งแดง100 g.19
ผักปลัง(ผักปั๋ง)100 g.24
ผักป๋วยเล้ง100 g.25
ผักผ่อง100 g.30
ผักผำ100 g.9
ผักไผ่100 g.62
ผักแพงพวย100 g.46
ผักแพว อุบลฯ100 g.42
ผักมันปู100 g.112
ผักเม็ก100 g.84
ผักเม่า100 g.58
ผักแมะ100 g.56
ผักลำปะสี100 g.31
ผักลิ้น สงขลา100 g.12
ผักแว่น100 g.27
ผักเสม็ด100 g.75
ผักเสี้ยว (ชงโค) เชียงใหม่100 g.61
ผักแส้วยอด เชียงใหม่100 g.52
ผักหนาม100 g.21
ผักห่มน้อย อุบล100 g.33
ผักหมากหมก100 g.73
ผักหมุย100 g.104
ผักหวาน100 g.47
ผักหวานบ้าน100 g.39
ผักออบแอบ100 g.49
ผักอีหล่ำ100 g.86
ผักฮ้วนยอด เชียงใหม่100 g.68
ผักฮี้ยอด เชียงใหม่100 g.55
ผักเฮือดยอด เชียงใหม่100 g.45
พริกขี้หนู (อุบล)100 g.44
พริกขี้หนูเม็ดเล็ก100 g.55
พริกชี้ฟ้า เขียว100 g.44
พริกชี้ฟ้า แดง100 g.58
พริกไทยอ่อน (เมล็ด)100 g.94
พริกหนุ่ม100 g.11
พริกหยวก100 g.27
พริกหวาน (พริกยักษ์)100 g.55
พริกเหลือง100 g.82
ฟักข้าว100 g.28
ฟักเขียว100 g.11
ฟักทอง เนื้อ100 g.124
ฟักทอง เนื้อและเปลือก100 g.43
ฟักทอง ยอดอ่อน100 g.16
มะกอก ยอดอ่อน100 g.46
มะกอกไทย100 g.79
มะขาม (ฝักสด)100 g.70
มะขาม (ยอดอ่อน)100 g.55
มะเขือกรอบ100 g.40
มะเขือขาว (ดอง)100 g.26
มะเขือขื่น100 g.48
มะเขือเครือ100 g.13
มะเขือเจ้าพระยา100 g.26
มะเขือเทศ100 g.22
มะเขือพวง100 g.46
มะเขือม่วง100 g.28
มะเขือแม่สอด(มะระหวาน)100 g.18
มะเขือเสวย100 g.33
มะดัน100 g.31
มะระ (ยอดอ่อน)100 g.79
มะระขี้จีน100 g.28
มะระขี้นก100 g.17
มะรุม (ฝัก)100 g.32
มะละกอดิบ กุดเป่ง อุบลฯ100 g.27
มะละกอดิบ ผลป้อม100 g.33
มะละกอดิบ ผลยาว100 g.13
มะแว้ง100 g.59
มะอึก100 g.53
ยอดผักแส้ว เชียงใหม่100 g.47
ยอดผักฮ้วน เชียงใหม่100 g.58
ยอดผักฮี้ เชียงใหม่100 g.50
ยอดผักเฮือด เชียงใหม่100 g.39
ยอดฟักข้าว เชียงใหม่100 g.43
ยอดมะพร้าวอ่อน เชียงใหม่100 g.34
ยอดมะพร้าวอ่อน นครปฐม100 g.42
ลูกตะลิงปลิง100 g.11
ลูกเนียง หรือชะเนียง100 g.156
ลูกเนียงนก100 g.151
สมอไทย100 g.53
สะเดา (ยอด)100 g.76
สะตอ100 g.130
สะแล100 g.79
สายบัว100 g.6
หน่อไม้ปี๊บ100 g.39
หน่อไม้ไผ่ตง100 g.27
หน่อไม้ไผ่ป่า100 g.29
หน่อไม้หวาน (หน่อเล็ก)100 g.9
หน่อไม้หวาน (หน่อใหญ่)100 g.18
หน่อเหลียง100 g.88
หยวกกล้วยน้ำว้า100 g.6
หยวกกล้วยอ่อน100 g.13
หัวปลี100 g.25
เห็ดขมิ้น100 g.25
เห็ดนางรม100 g.28
เห็ดบัว(เห็ดฟาง)100 g.43
เห็ดบัว(เห็ดฟาง)100 g.28
เห็ดเป๋าฮื้อ100 g.29
เห็ดเผาะ100 g.37
เห็ดลม100 g.76
เห็ดลม, ภาคใต้100 g.65
เห็ดหูหนู100 g.43

พลังงานในผลไม้ต่างๆ

อาหารปริมาณปริมาณแคลอรี่ (kcal)
กล้วยไข่ 1 ผลกลาง40 g.60
กล้วยตาก1/2 ผล60
กล้วยน้ำว้า 1 ผลเล็ก1 ผล60
กล้วยเล็บมือนาง 2.5 ผล80 g.60
กล้วยหอม 2/3 ผลเล็ก50 g.60
กล้วยหักมุก 3/4 ผล50 g.60
แก้วมังกร8 ชิ้น60
ขนุน 2 ยวงกลาง60 g.60
แคนตาลูป 15 ชิ้นพอคำ200 g.30
เงาะ 6 ผลกลาง60 g.60
ชมพู่3.5 ผล60
ชมพู่นาค 4 ผลใหญ่300 g.60
ชมพู่ม่าเหมี่ยว215 g.60
ชมพู่เมืองเพชร2 ผล60
ชมพู่สาแหรก195 g.60
เชอรี่(แช่ในเหล้ามาราชิโน)4 ผล60
เชอรี่สด 12 ผล120 g.60
แตงไทย8 ชิ้น30
แตงโม8 ชิ้น60
ทุเรียนกระดุม100 g.129
ทุเรียนก้านยาว45 g.60
ทุเรียนชะนี100 g.165
ทุเรียนชะนี 1 เม็ดกลาง40 g.60
ทุเรียนหมอนทอง 3/4 เม็ดกลาง70 g.60
น้อยหน่า 1/2 ผลใหญ่175 g.60
ฝรั่งกลม(สาลี่)1/2 ผล60
ฝรั่งกลม(สาลี่)115 g.60
พลับสด 2 ผล70 g.60
พุทรา(ไทย) 6 ผลเล็ก145 g.60
พุทรา(แอปเปิ้ล) 3 ผลเล็ก80 g.60
มะกอกฝรั่ง3 ผล60
มะขามเทศ3 ฝัก60
มะขามหวาน2 ฝัก60
มะขามหวาน 3 ลูก80 g.60
มะปรางสุก3 ผล60
มะเฟือง1/2 ผล60
มะไฟ15 ผล60
มะม่วงเขียวเสวย1/2 ผล60
มะม่วงน้ำแก้วดิบ 1 ผลเล็ก84 g.60
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก4 ชิ้น60
มะม่วงพิมเสนดิบ 3 ชิ้น70 g.60
มะม่วงแรดดิบ 5 ชิ้น135 g.60
มะม่วงอกร่องสุก 10 ชิ้น80 g.60
มะยม15 ผล30
มะละกอสุก 8 ชิ้นพอคำ115 g.60
มังคุด 4 ผลเล็ก20 g.60
ระกำ4 ผล30
ระกำ115 g.60
ลองกอง5-6 ผล60
ละมุด 3 ผลเล็ก80 กรัม60
ลางสาด 7 ผล90 g.60
ลำไย 6 ผลใหญ่55 g.60
ลิ้นจี่ ผลใหญ่ 6 ผล75 g.60
ลูกเกด15 เม็ด60
ลูกตาลอ่อน 3 ลอน125 g.60
ลูกพลับ1/2 ผล60
สตรอเบอร์รี่ 14 ผล175 g.60
ส้มเขียวหวาน 1 ผล160 g.60
ส้มจีนขนาดชิ้น 5 ชิ้น150 g.60
ส้มเช้ง1 ผล60
ส้มโอ 3 กลีบ150 g.60
สละ(หวาน)3 ผล30
สับปะรด 9 ชิ้น125 g.60
สาลี่หอม ผลเล็ก1 ผล60
องุ่น(เปรี้ยวอมหวาน)20 ผล60
องุ่น(หวาน)15 ผล60
องุ่นเขียว 24 ผลกลาง120 g.60
องุ่นแดง 8 ผลเล็ก100 g.60
อ้อยควั่น5 ชิ้น60
แอปเปิ้ลเขียว 1 ผลเล็ก105 g.60
แอปเปิ้ลแดง 1 ผลเล็ก100 g.60