ติดต่อเรา

  ติดต่อแจ้งปัญหา มีข้อแนะนำติชม และพูดคุยกับทีมงาน 

E-mail : ifitforhealth@gmail.com

  • แนะนำหัวข้อบทความเกี่ยวกับสุขภาพที่ท่านต้องการอ่าน หรือเรื่องที่ท่านอยากรู้
  • แจ้งข้อผิดพลาดในบทความต่างๆ เช่น คำเขียนผิด ข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อความซ้ำ หรือ บทความนั้นอ่านไม่รู้เรื่อง เป็นต้น
  • อยากให้เราและทีมงานเขียนเนื้อหาเรื่องที่คุณสนใจ
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ หรือสอบถามวิธีการใช้งานเว็บไซต์ หรือมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเว็บไซต์
  • มีข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  • แจ้งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ จากการที่เว็บไซต์ของเราถูกละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การคัดลอกบทความทั้งฉบับ การคัดลอกรูปภาพ เป็นต้น
  • แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์หรือผลงานของท่าน เช่น หากรูปภาพ ข้อความ หรือผลงานของท่าน ทางเว็บไซต์ถูกนำมาใช้โดยท่านไม่อนุญาต โปรดแจ้งข้อมูลให้กับทางเราและทีมงานทราบ เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขหรือระบุแหล่งอ้างอิงให้ถูกต้อง (โปรดทราบว่าทางเราและทีมงานไม่มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด เพราะบางครั้งเราไม่สามารถทราบได้ว่ารูปภาพหรือข้อความนั้นแท้จริงแล้วเป็นผลงานของใคร ทำให้อาจมีการระบุแหล่งอ้างอิงผิดไปจากความเป็นจริงได้)

 ทางทีมงาน iFit4Health ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเรา