ผมร่วงขาดวิตามินอะไร ต้องทานอะไร

ผมร่วงขาดวิตามินอะไร ต้องทานอะไร