พริกหยวกและพริกหวาน มีสรรพคุณอะไรบ้าง

พริกหยวกและพริกหวาน มีสรรพคุณอะไรบ้าง