การวิ่งระยะไกล มีเทคนิคอย่างไรให้วิ่งแล้วไม่เหนื่อย

การวิ่งระยะไกล มีเทคนิคอย่างไรให้วิ่งแล้วไม่เหนื่อย