ผลไม้แก้กรดไหลย้อน มีอะไรบ้าง

ผลไม้แก้กรดไหลย้อน มีอะไรบ้าง