สมุนไพรรักษากรดไหลย้อน มีอะไรบ้าง

สมุนไพรรักษากรดไหลย้อน มีอะไรบ้าง