เกล็ดเลือดต่ำ เกิดจากอะไร มีวิธีการป้องกันอย่างไร

เกล็ดเลือดต่ำ เกิดจากอะไร มีวิธีการป้องกันอย่างไร