แน่นท้องด้านขวา มีโอกาสจะเป็นอะไรบ้าง

แน่นท้องด้านขวา มีโอกาสจะเป็นอะไรบ้าง