ขิงดอง ทานเยอะมีโทษอะไรบ้าง

ขิงดอง ทานเยอะมีโทษอะไรบ้าง