ข้าวโพดอบเนย แคลอรีเท่าไร กินแล้วอ้วนไหม

ข้าวโพดอบเนย แคลอรีเท่าไร กินแล้วอ้วนไหม