อาหารโรคไต มีอาหารอะไรบ้างที่แนะนำ

อาหารโรคไต มีอาหารอะไรบ้างที่แนะนำ