น้ำมันตับปลา มีประโยชน์และสรรพคุณอะไรบ้าง

น้ำมันตับปลา มีประโยชน์และสรรพคุณอะไรบ้าง