ผมร่วงเป็นหย่อม เกิดจากอะไร ทำอย่างไร

ผมร่วงเป็นหย่อม เกิดจากอะไร ทำอย่างไร