หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เกิดจากอะไร มีวิธีการป้องกันอย่างไร แล้วถ้าเป็นแล้วจะรักษายังไง

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เกิดจากอะไร

หมอนรองกระดูกคืออะไร

กระดูกคือส่วนประกอบสำคัญของร่างกายที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนทางกิจกรรมหรือท่าทางต่างๆได้ โดยในร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยกระดูกหลายฃนิด ซึ่งทำงานคู่กับกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆ เพื่อช่วยให้ร่างกายปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็ดขณะทำกิจกรรมต่างๆ หมอนรองกระดูกก็คือเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณกระดูกสันหลัง โดยทำหน้าที่ในการผ่อนแรงกระดูสันหลังทั้งสองชิ้นในเวลาที่เราทำการก้ม เงย รับน้ำหนักตัว หรือรับแรงกระแทกต่างๆนั่นเอง

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดจากสาเหตุใด

เนื่องด้วยร่างกายของคนเราเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงอายุที่มากขึ้น ระบบการทำงานหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายย่อมเสื่อมสภาพลงไป หมอนรองกระดูกเองก็เช่นกันเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพทำให้กระดูกอ่อนที่อยู่ภายในนั้นโผล่ออกมาและกดทับเส้นประสาทที่อยู่บริเวณกระดูกสันหลัง โดยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่คนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป นอกจากนั้นยังมีสาเหตุมาจากน้ำหนักตัวที่มากเกิดไป การนั่งทำงานนานๆ ยกของหนักบ่อยครั้ง สูบบุหรี่ หรือนักกีฬาต่างๆ บุคคลที่มักมีกิจกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอาการดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น

อาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นอย่างไร

อาการของโรคนี้มักจะค่อยๆแสดงอาการอย่างช้าๆ โดยทั่วไปแล้วจะรู้สึกปวดก่อนเป็นอันดับแรกที่บริเวณคอ อกกลางหลัง เอวด้านล่าง หรือกล้ามเนื้อหลัง เมื่อกดลงไปจะรู้สึกเจ็บแปลบที่กล้ามเนื้อ เมื่ออาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทชัดเจนยิ่งขึ้น อาการปวดในส่วนหลังจะหายไปแต่กลับพวอาการชาและกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายและการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดก็มักจะปวดและยังรู้สึกว่าร่างกายไม่มีแรงที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นหากอาการรุนแรงมากขึ้นสามารถทำให้เกิดอาการชาที่บริเวณอวัยวะเพศชายและรอบก้นได้ นอกจากนั้นยังทำให้ปัสสาวะและอุจจาระลำบากยิ่งขึ้นอีกด้วย

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถรักษาได้หรือไม่

แม้ว่าอาการนี้จะสร้างความเจ็บให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมากแต่สามารถทำการรักษาให้ดีขึ้นได้ เริ่มด้วยการวินิจจากแพทย์ด้วยการตรวจร่างกายและตรวจเส้นประสาทอย่างละเอียด โดยในปัจจุบันได้มีวิธีการวินิจฉัยที่ทันสมัยอย่างการทำ ซีทีสแกน หรือการฉีดสีเพื่อตรวจโครงสร้างของกระดูกและการทำงานของเส้นประสาทเพื่อหาสาเหตุที่ถูกต้อง

วิธีการรักษาอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

วิธีการรักษาอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถทำได้หลายวิธี แพทย์จะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด โดยเริ่มจากการรักษาด้วยยา เช่น ยาแก้ปวด หรือหากมีอาการรุนแรงแพทย์จะทำการสั่งยาระงับปวดที่เส้นประสาทให้ ผู้ป่วยควรทำการกายภาพบำบัดร่วมด้วยเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้สามารถใช้งานอย่างถูกต้องและเป็นปกติ หากอาการต่างๆยังไม่ดีขึ้นแพทย์สามารถสั่งทำการผ่าตัดหมอนรองกระดูก โดยต้องประเมินจากความเสี่ยงของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

วิธีการป้องกันได้ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง จัดท่าทางในการทำกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสม ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย และงดสูบบุหรี่ เพื่อลดแรงกดที่บริเวณหมอนรองกระดูกและลดความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกให้ลดน้อยลงนั่นเอง