ทุเรียนอบแห้ง แคลอรี่เยอะขนาดไหน

ทุเรียนอบแห้ง แคลอรี่เยอะขนาดไหน