ข้าวฮางงอก สรรพคุณมีอะไรบ้าง

ข้าวฮางงอก สรรพคุณมีอะไรบ้าง