ชาใบหม่อน สามารถลดเบาหวานได้จริงหรือไม่

ชาใบหม่อน สามารถลดเบาหวานได้จริงหรือไม่