ขมิ้นสด กินได้ไหม สรรพคุณและประโยชน์มีอะไรบ้าง

ขมิ้นสด กินได้ไหม สรรพคุณและประโยชน์มีอะไรบ้าง