น้ำด่างสามารถรักษามะเร็ง ได้จริงๆเหรอ

น้ำด่างสามารถรักษามะเร็ง ได้จริงๆเหรอ