วิ่งแล้วปวดสะโพก เพราะอะไร วิธีการป้องกันและรักษาไม่ให้เกิดซ้ำ

วิ่งแล้วปวดสะโพก เพราะอะไร วิธีการป้องกันและรักษาไม่ให้เกิดซ้ำ