วิ่งแล้วปวดหน้าแข้ง เกิดขึ้นเพราะอะไร การรักษาสามารถทำได้อย่างไรบ้าง

วิ่งแล้วปวดหน้าแข้ง เกิดขึ้นเพราะอะไร การรักษาสามารถทำได้อย่างไรบ้าง