แพ้แลคโตส ผู้ใหญ่ ทำอย่างไร

แพ้แลคโตส ผู้ใหญ่ ทำอย่างไร