อายุเท่าไหร่กินวิตามินซีได้ โดยที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกาย แล้วไม่ควรกินเกินเท่าไรต่อวัน

วิตามินซีเป็นวิตามินชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะจะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี จึงทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย ซึ่งปกติเราจะได้รับวิตามินซีผ่านการกินอาหารตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่บางครั้งวิตามินซีที่ได้รับก็อาจไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องกินวิตามินซีเสริม ว่าแต่เราสามารถกินวิตามินซีได้ตอนอายุเท่าไหร่ และควรกินไม่เกินเท่าไหร่ต่อวันมาดูกันเลย

อายุเท่าไหร่กินวิตามินซีได้

อายุเท่าไหร่ จึงจะกินวิตามินซีได้

การกินวิตามินซี สามารถกินได้ตั้งแต่เด็กวัย 1 ปีขึ้นไป แต่จะต้องกินไม่เกินจากปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งหากได้รับวิตามินซีจากนมแม่หรือจากอาหารตามธรรมชาติมากพออยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องกินวิตามินเสริมอีก

เพราะหากได้รับวิตามินซีมากเกินไปก็จะก่อให้เกิดโทษกับร่างกายแทนได้ ดังนั้นคุณจะต้องรู้ก่อนว่าวัยไหนควรได้รับวิตามินซีไม่เกินเท่าไหร่ จะได้รู้ว่าควรกินวิตามินซีเสริมมากน้อยเท่าไหร่นั่นเอง

ควรกินวิตามินซี ไม่เกินเท่าไหร่ต่อวัน

วิตามินซีมีประโยชน์ต่อร่างกายก็จริง แต่หากกินมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียได้เหมือนกัน เช่น ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ่วในไต และมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง เป็นต้น ดังนั้นควรกินวิตามินซีเสริมในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่เกินจากความต้องการของร่างกายจะดีกว่า ซึ่งก็มีข้อมูลของปริมาณวิตามินซีที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยดังนี้

  • ช่วงอายุ 1- 3 ปี ควรกินวิตามินซีไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อวัน
  • ช่วงอายุ 4-8 ปี ควรกินวิตามินซีไม่เกิน 650 มิลลิกรัมต่อวัน
  • ช่วงอายุ 9-13 ปี ควรกินวิตามินซีไม่เกิน 1200 มิลลิกรัมต่อวัน
  • ช่วงอายุ 14-18 ปี ควรกินวิตามินซีไม่เกิน 1800 มิลลิกรัมต่อวัน
  • ช่วงอายุ 18 ปีขึ้นไป ควรกินวิตามินซีไม่เกิน 2000 มิลลิกรัมต่อวัน

อย่างไรก็ตามในแต่ละวันคนเราจะได้รับปริมาณวิตามินซีจากอาหารทั่วไปอยู่แล้ว ซึ่งคาดเดาได้ยากพอสมควรว่าได้รับวิตามินจากอาหารเท่าไหร่ การจะคำนวณว่าต้องกินวิตามินซีเสริมอีกเท่าไหร่จึงยากมาก ทั้งนี้อาจสอบถามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนกิน หรือกินตามคำแนะนำที่ฉลากนั่นเอง

ได้รู้กันแล้วว่ากินวิตามินซีได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ และควรกินไม่เกินเท่าไหร่ต่อวัน ก็ควรกะปริมาณของวิตามินซีที่จะกินในแต่ละวันให้ดี เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากวิตามินซีมากที่สุดโดยไม่เกิดผลเสียตามมา และนอกจากควรกินในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ต้องกินให้ถูกวิธีด้วย เช่น กินพร้อมหรือหลังมื้ออาหาร เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินซีได้ดีที่สุด เป็นต้น