หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม้ มีวิธีการป้องกันให้ไม่เป็นได้อย่างไร

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทถือเป็นโรคยอดฮิต ที่ขัดขวางการดำเนินชีวิตประจำวันมากพอสมควร และยังสามารถพบเห็นได้ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยชรา โดยวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกันว่า หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคืออะไร มีวิธีรักษาป้องกันอย่างไรบ้าง

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

รู้จักโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหมอนรองกระดูกสันหลัง ที่ถูกทำลายทั้งจากการได้รับบาดเจ็บและการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลทำให้ของเหลวที่ทำหน้าที่รับแรงกระแทกภายในหมอนรองหลุดออกมาด้านนอก หากในกรณีที่ของเหลวไม่กดทับเส้นประสาท ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเฉพาะที่ เช่น อาการปวดหลังส่วนล่างหรือปวดสะโพก แต่ถ้าหากของเหลวโผล่ออกมากดทับเส้นประสาทจะทำให้มีอาการชา อ่อนแรง ร่วมกับอาการปวดที่มีร่วมด้วย

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาให้หายได้หรือไม่

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ แต่ต้องใช้เวลาและความมีวินัยมากพอสมควร โดยก่อนอื่นต้องแยกการรักษาออกเป็น 2 ส่วน คือการรักษาทางกายภาพบำบัด และการรักษาทางการแพทย์

1.การรักษาทางกายภาพบำบัด

สามารถรักษาได้ในกรณีที่ของเหลวด้านในหมอนรองกระดูกไหลออกมาไม่มาก วิธีที่ใช้ในการรักษาคือ การรักษาด้วยความร้อนและเครื่องมือทางไฟฟ้า เพื่อลดอาการปวดและชา พร้อมกับแนะนำท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้สามารถพยุงกระดูกสันหลังลดอาการปวดระยะยาวได้ หากในกรณีที่มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาจนทำให้สูญเสียความมั่นคงหรือเดินลำบาก การรักษาทางกายภาพบำบัดก็จะสามารถช่วยปรับเปลี่ยนและแก้ไขส่วนนี้ได้ แต่ต้องใช้ความมีวินัยและขยันของผู้ป่วยร่วมด้วย

2.การรักษาทางการแพทย์

โดยปกติทั่วไปแพทย์จะสั่งจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการปวด หากในกรณีที่หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจนจำกัดการใช้ชีวิตบางรายแพทย์อาจพิจารณาผ่าตัด ซึ่งหลังผ่าตัดอาการอ่อนแรงและอาการชาจะค่อยๆ ดีขึ้น

วิธีป้องกันหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

วิธีง่ายๆ ที่สามารถทำเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ มีดังนี้

1.ปรับเปลี่ยนท่าทาง ควรปรับเปลี่ยนพร้อมกับหลีกเลี่ยงท่าทางที่จะทำให้ปวดหลัง อย่างเช่น การก้มหลังลงยกของหนัก การบิดเอี้ยวตัว หรือท่าทางที่มีส่วนเพิ่มแรงกดอัดต่อหมอนรองกระดูกสันหลัง

2.ออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่น อีกทั้งยังลดความเสี่ยงของการเกิดการบาดเจ็บลงได้อีกด้วย

3.จัดระเบียบของท่าทางให้เหมาะสม เช่น ท่านั่ง โดยควรนั่งหลังตรงเท้า 2 ข้างวางแนบพื้น และท่ายกของ ก็ควรยกด้วยการงอเข่างอสะโพกแทนการก้มหลังลงไป เป็นต้น

4.ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม เพื่อช่วยลดแรงกดทับต่อกระดูกสันหลัง

5.งดสูบบุหรี่ เพราะจะทำให้ร่างกายสูญเสียความยืดหยุ่นและเสื่อมโทรมได้เร็วกว่าปกติ

เพียงเท่านี้ คุณก็ได้รู้จักกันแล้วว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคืออะไร ซึ่งที่ไม่อยากเป็นจะต้องดูแลตัวเองดีๆ ระวังการใช้ท่าทางต่างๆ พร้อมกับหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมา